WIST U DAT…

De afsluiting van het seizoen 2016 van de creatieve club met medewerking van graaf Mellema een groot succes was?

 Een paar mannen uit het dorp het initiatief hebben genomen om in navolging van de “wylde wiiven”, een mannenclub op te richten? De eerste brainstormavond heeft inmiddels plaats gevonden in het café en was meteen een succes!

 Bert en Geartsje op 14 april pake en beppe zijn geworden van kleine Thyme? Van harte gefeliciteerd.

 Mark en Elly Buist dit jaar samen 100 jaar zijn? Van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit.

 Oostrum tijdelijk 3 nieuwe inwoners heeft? Marieke, Jorrit en Fien wonen tijdelijk bij Frank en Anneke tot hun nieuwe woning in Dokkum klaar is. Welkom!

 Yde Henk op 27 mei zijn 50ste verjaardag heeft gevierd? Van harte gefeliciteerd.

 Er binnenkort weer gevolleybald kan worden op het ijsbaanterrein?

Femke Arianne Heeringa, Jan Heeringa en Sjoukje Kramer samen met hun teamspelers een eerste prijs hebben gewonnen met het korfbaltoernooi? Allemaal gefeliciteerd. Knap hoor!

 Er veel Oostrumer kinderen meelopen met de avond 4 daagse?

 Tijdens de ledenvergadering in maart een feestcommissie is samen gesteld voor het dorpsfeest 2018? De commissie bestaat uit maar liefst 7 leden t.w. Melle, Amy, Mark, Ellie W, Hester, Arnold en Anniette.

 Er een zonnebloemwedstrijd gaande is in het dorp?

 Dat Daphne sporenonderzoek doet naar de dader die hun zonnebloem heeft opgegeten?

 Dat de zonnebloem van Hendrik en Sytske voor Andor erg interessant was?

 Op de website informatie staat over de werkgroep Féste Grûn Dongeradeel? Deze informatie gaat over de gasboringen. Wij hebben ons net als een aantal andere dorpen inmiddels aangesloten bij Féste Grûn. Evt. verdere info bij DB.

Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang? Bellen mag ook!

Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is? Graag bij overmaken naam en adres vermelden!