• Reinder en Wieke dit jaar alweer 55 jaar getrouwd waren? Het is alweer een tijdje terug maar hierbij nog onze wel gemeende felicitaties.
  • Jannie beppe is geworden van Riemer op 18 april van dit jaar? Tige lokwinske!
  • De familie Raap de bezorging van de kranten heeft overgenomen van Alwin Buist?
  • Er veel klachten over hondenpoep zijn binnen het dorp? Ook de ijsbaan is geen hondenuitlaatplaats. Mocht de hond daar onverhoopt toch poepen dan graag de poep meenemen.
  • Het reglement voor het crossen op de site staat?
  • Bernard en Lisette pake en beppe zijn geworden van Felix Jan? Hij is geboren op 21 april en de zoon van Theodoor en Maria Keizer in Amsterdam. Van harte gefeliciteerd!
  • Hans en Marieke zijn getrouwd op 29 mei? We wensen jullie samen een lang en gelukkig leven.
  • Er weinig animo was voor de himmeldei op 25 april? Maar dat het dorp toch heel schoon is? Voor volgend jaar hopen we op iets meer deelname!
  • Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang? Bellen mag ook! Ook wist u datjes zijn welkom!
  • Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is? Graag bij overmaken naam en adres vermelden!
  • Wist u dat voor abonnees op de Dokkumer bezorging mogelijk is? Dan krijg je de krant op dinsdag- en vrijdagmorgen vroeg in de bus, via de krantenbezorger. Via de post gebeurt dat steeds een of twee dagen later. Even een telefoontje plegen naar: 088-8002004 (bezorging Nieuwe Dokkumer Courant)