WIST U DAT…

De 2000 tulpenbollen met behulp van een aantal vrijwilligers binnen een mum van tijd in de grond zaten naast de Tarin? Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet.

De kerstbomenactie ook dit jaar weer een succes was? Er zijn 17 bomen verzameld door de kinderen. Helaas is op de lotnummers geen prijs gevallen.

De jaarlijks terugkomende bingo weer erg gezellig was? En dat Jouke er met de hoofdprijs, een E-reader, vandoor is gegaan?

Froukje binnenkort zal verhuizen naar Damwoude, wij haar alle goeds wensen in de Wâlden.

Haar nieuwe adres is: Nij Tjaarda 102, 9104 KB Damwoude.

Er geschaatst kon worden kortgeleden op de ijsbaan en op de Mellemawei?

IJsmeester Frank het niet lang(er) droog kon houden?

Arjen ferwerda 14 jaar is geworden? Van harte gefeliciteerd.

Jappie Heeringa 40 jaar is geworden? Van harte gefeliciteerd.

Yde Henk herstellende is van een open hart operatie en dat het heel goed gaat?

Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang? Bellen mag ook!

Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is? Graag bij overmaken naam en adres vermelden!