WIST U DAT…

De creatieve club gaat weer van start op dinsdag 31 oktober. De volgende data zijn: dinsdag 7 november, dinsdag 28 november en dinsdag 12 december.

Het oud papier wordt op 13 november opgehaald door Ulbe van der Wal en Yde Henk Raap.

Inmiddels is een groot deel van de contributie voor dit jaar binnen. Zou je wanneer je dit nog niet betaald hebt, de contributie zo spoedig mogelijk over willen maken? Graag vóór 1 november.

Het dorpsfeest van Oostrum van 6 t/m 8 juli 2018 gaat plaatsvinden? De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Bernard Keizer op 17 september met emiraat is gegaan? En dat hij na het predikantenpensioen toch noch een beetje blijft werken?

Petra Kroes dit jaar 50 is geworden en nog geen enkele grijze haar heeft?

De grote treurwilg bij het huis van Bernard en Lisette de eerste najaarsstorm niet doorstaan heeft?

De dorpsbarbeque dit jaar heeft plaatsgevonden bij Sape en Ellie en tot in de late uurtjes geduurd heeft?

Het speeltuinhek is vervangen door de jonge vaders uit het dorp?

Burendag in de Tarin druk bezocht is en men genoten heeft van de film gemaakt door Sjoukje van het dorpsfeest in 2002?

De mannenclub van Oostrum ongeveer 4 x per jaar een activiteit organiseerd?  Op vrijdag 6 oktober was er een bierproeverij in het café. Een groot aantal mannen liet zich de verschillende biertjes en hapjes goed smaken. Het werd een zeer geslaagde avond.

De “gratis mee te nemen” plantjes en oogst van Marga een vrijwillige donatie van bijna €40,– voor het dorpshuis hebben opgebracht? Wordt vervolgd volgende jaren!

De creatieve club voortaan op dinsdag in plaats van maandag is?

Feline ook al naar de Hoeksteen gaat? Veel plezier op school Feline!

Whoopie Goldberg langs komt in de herfstvakantie?