• Martje van der Veen binnenkort haar ”sinniche” woning in Oostrum gaat verruilen voor de Sinne in Dokkum? Vanaf deze plaats groet Martje alle Oostrumers! Wij wensen Martje veel woonplezier in Dokkum!
 • Lolke, Baukje en kinderen de Skoallestjitte gaan verlaten en de voormalige smederij gaan bewonen? Gefeliciteerd met de nieuwe woning! 
 • Yde Verhaag is komen wonen aan de Heechswei? We heten hem van harte welkom! 
 • Na een avondje stappen in Dokkum  een jonge dame uit Oostrum denkt dat er ‘Hoogsche Schotlanders’ rondlopen in de landerijen rondom Oostrum. Haar man en buurman dit wel erg vreemd vonden…. 
 • Er een nieuw racemonster aan de Heechswei is bijgekomen. Een Engelse sportwagen met zo’n 200pk!
 • Marktplaats een prachtig middel is om van alles te verkopen. Alleen wanneer de volière groter is dan de uitgang van het erf het wel erg lastig wordt om deze volière te verplaatsen en te verkopen. Na veel sjouwwerk en hulp van de verschillende buurtjes is het uiteindelijk gelukt maar of dit tot winst heeft geleid……. voor meer info Skoallestrjitte 13.
 • Annelies Iedema is verhuisd naar Leeuwarden. We wensen je veel woonplezier in de grote stad.
 • Meino en Meine weer een prachtig bestraat erf hebben. Het bijna Meine zijn hobby is geworden…..
 • De creatieve club voor kinderen vanaf 6 jaar weer van start gaat op 20 oktober. Opgave per mail bij Anna Gea (ydehenk@knid.nl).  Op maandagavond de jongste kinderen en op dinsdagavond de oudere kids. Tijdstip is van 18.45-20.00 uur.
 • De kerkrentmeesters hebben inmiddels de toestemming gegeven voor volkstuintjes naast de kerk. Het betreft in eerste instantie een proef voor een jaar. Wil een ieder die daar belangstelling voor heeft dit vóór 15 oktober (of eerder) melden bij Baukje? Email: lolkebaukjekramer@live.nl
 • Alhoewel er op de terugweg niet veel meer is gezien, de Seedykstertoer met 24 deelnemers een groot succes was?
 • Dat Frans iedere dag uren zit te turen naar zijn teruglopende elektriciteitsmeter nu hij zonnepanelen op zijn dak heeft?
 • Jongeren vanaf 18 jaar die lid willen zijn van Dorpsbelang dat zelf moeten betalen? De