Wist u dat…

 • de gemeente extra aandacht vraagt voor de regels voor het aanbieden van de afvalcontainers? De onderlinge afstand moet 30 cm zijn, dit is nodig voor de (dubbele) grijparm om tussen de containers te kunnen komen. Verder moeten de containers zo veel mogelijk in tweetallen worden opgesteld. Dit gaat nog niet altijd overal goed, graag er op letten anders worden de foutief opgestelde containers misschien niet geleegd!
- 

 • Edwin de hoofdprijs
bij de Bingo (een tablet pc) in de wacht heeft gesleept?
 • Sinterklaas deze keer weer erg geslaagd was, met zoete kindertjes, de weergoden die erg meewerkten en hulp van ouders?

 • jongeren vanaf 18 jaar die lid willen zijn van Dorpsbelang zelf moeten betalen? Het gaat om een bedrag van €12,- per jaar. 
Info bij penningmeester Hester.

 • er een streetfighter in het dorp woont?

 • Leanne, Chantal en Naomi ontzettend hun best hebben gedaan om geld in te zamelen voor 3 FM Serious Request, met een opbrengst van €324,- als resultaat? Oostrummers bedankt voor het kopen van de vetbollen!

 • informatie over de gladheidsbestrijding van de Gemeente kunt vinden opwww.dongeradeel.nl.? Het is te veel om hier te noemen.
 • er een geweldig sfeervol kerstspektakel heeft plaatsgevonden in ons dorp?

 • Oostrum weer een motorbabe rijker is?

 • het veiliger zou zijn als mensen reflecterende kleding/een oranje hesje/verlichting zouden dragen bij het hond uitlaten/hardlopen enz.? Zelfs als het nog licht is zijn voetgangers op de rijbaan of in de berm slecht te zien.

 • u klachten over de nieuwe dienstregeling van de bussen niet alleen naar Arriva maar ook naar de verkeersambtenaar van de gemeente, de heer Reitsma (j.reitsma@dongeradeel.nl) mag sturen? De gemeente gaat ze ook inventariseren