WIST U DAT…

Op de websitepagina http://www.decentraleas.nl/assets/pdf/Tracekaart/A2_kaart_CA_1mrt.pdf  informatie is te lezen over de centrale as?

O.a. De Trekweg en de Harddraversdijk worden aangesloten op het nieuwe tracé. Een nieuwe verbindingsweg aan de westzijde van De Centrale As verbindt de Harddraversdijk met de noordelijke rondweg

Er weer een aantal geslaagden in ons dorp zijn? Renske, Arjen Raap, Alwin, Anna Tjitske, Auke Siebren, allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma.

Edwin en Amy een dochtertje en Sepp een zusje heeft gekregen? Ze is geboren op 5 juli 2016 en ze heet Mila Sofie. Van harte gefeliciteerd.

Op de website informatie staat over de werkgroep Féste Grûn Dongeradeel? Deze informatie gaat over de gasboringen. Wij hebben ons net als een aantal andere dorpen inmiddels aangesloten bij Féste Grûn. Evt. verdere info bij DB. Tevens wat informatie bijgevoegd bij deze VAN ONS.

De DVD van de reünie 1997 zoek is? Heeft iemand deze nog in zijn bezit? Sjoukje Kramer wil hem graag terug.

Jouke Ferwerda tijdelijk in Canada woont?

Dat een aantal kinderen uit het dorp een leuk uitje hebben gehad naar het blote voeten pad?

Er actie gaande is rond “de piip” van de steenfabriek? De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van €75000,00.

Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang? Bellen mag ook!

Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is? Graag bij overmaken naam en adres vermelden!