Al sinds de verkoop van de pastorie in 2004, zit het dorp Oostrum zonder verenigingsgebouw. Een commissie, bestaande uit dorpsbewoners heeft in 2004 een start gemaakt met plannen voor de realisatie van een verenigingsgebouw, waarin allerlei activiteiten kunnen worden gehouden.

Een gebouw voor jong en oud.
Omdat ook de ijsbaanvereniging graag een onderkomen voor de winteractiviteiten wil realiseren was een locatie aan de ijsbaan de enige juiste plaats. De praktijk leerde echter dat dit niet de eenvoudigste locatie bleek te zijn. Bestemmingsplannen moesten worden aangepast en mogelijke archeologische waarde moest worden bepaald.
Het Oranje Fonds bleek bereid een substantiële bijdrage te leveren in de realisatie van het verenigingsgebouw. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Met een donatie van € 40.000,- van het Oranjefonds, is er nu eindelijk groen licht gegeven voor de aanvang van de bouw. De commissie had zich namelijk als doel gesteld om een gebouw neer te zetten, waarop geen hypothecaire schuld mag liggen. Dit zou voor het dorp een te zware last worden en zou tevens betekenen dat het verenigingsgebouw zou moeten concurreren met het plaatselijke café. De doelstelling van de commissie is, dat het verenigingsgebouw een aanvullende functie dient te hebben in het dorp. Het verenigingsgebouw zal dan ook primair worden ingezet voor die activiteiten die zich niet lenen voor het café. De eerste bouwactiviteiten zullen eind september van start gaan.