Opkomst: 87%

Provinciale staten:

CDA:    30
PVDA:    4
VVD:    9
SP:     2
FNP:    12
PVV:    2
Christenunie:    10
D66:    4
Groenlinks:    10
Partij voor de dieren:    3
Provinciaal Belang Fryslan:    11
Natuurlijk Fryslan:     0
Denk:     0
SGP:    0
Forum voor Democratie:    21
50 Plus:    5

Totaal:    123

Waterschapsverkiezingen:

CDA:    34
Water natuurlijk:     17
FNP:    13
PVDA:    4
LLB:     14
VVD:     10
Christenunie:     11
Partij voor de Dieren:    3
50 Plus:      6
Blanco:     5

Totaal:     119