DOKKUM – Op vrijdag 30 oktober overhandigden Koop Mulder en Pieter Braaksma van Stichting Dokkum Tulpenstad tweeduizend tulpen aan bestuursleden Geartsje de Boer en Romke Hekstra van dorpsbelang Oostrum. De tulpen worden geplaatst naast het nieuwe dorpshuis in Oostrum.

Stichting Dokkum Tulpenstad is een geweldig initiatief, vertelt mevrouw De Boer van dorpsbelang Oostrum: ‘Met behulp van de tulpen willen we het dorp weer opfleuren’. Deelname aan het tulpenevenement is ook goed voor het dorpsbeeld vindt de heer Hekstra. De tulpen worden geplaatst aan de hoofdroute van Oostrum, vlakbij het nieuwe dorpshuis. Deze locatie is gekozen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de tulpen. De tulpen worden binnenkort geplant door dorpsbewoners.

Stichting Dokkum Tulpenstad levert aan meer dan zestien dorpen in Dongeradeel tulpen. Per dorp zijn 2000 tulpen beschikbaar gesteld, bestaande uit verschillende kleuren en rassen. Pieter Braaksma heeft de verspreiding van de tulpen verzorgd. De Stichting Dokkum Tulpenstad heeft als doel de organisatie van een jaarlijks tulpenevenement, de verbetering van toeristische bekendheid van het gebied en het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers, bewoners en regionaal bestuur.

Voor meer informatie over Stichting Dokkum Tulpenstad kunt u kijken op:www.dokkumtulpenstad.nl