Namens het bestuur van dorpshuis de Tarin willen we de dorpsbewoners bedanken voor het aanleveren van het papier en de inzet van de vrijwilligers om het oud papier in de container te brengen.
Graag het oud papier compact aanleveren in verband met de ruimte in de container.

12  januari                           Johannes v. Slooten en Lolke Johannes/Baukje Kramer
9 maart                               Gosse Ferwerda en Peter Drolinga (kar)
11 mei                                  Mark Buist en Bert Zijlstra (kar)
13 juli                                   Sape/Elly (kar) en Dirk Jan/Hester Boersma
14 september                    Edwin Visser (kar) en Johan Geertsma          
9  november                    Ulbe v.d. Wal (kar) en Yde Henk Raap

Reserves:  Willem Molenbuur 518321, Sjoerd Melle Heeringa ,Meine vd. Veen , Romke Hekstra.

Bij verhindering onderling ruilen!

Route: J. Holman Grienewei 1 tot en met Wesseling op nr. 9;
Sanewei fam Boersma, Skiepereed  Wietse Terpstra, Marten Wiersma en Rotteveel.
Richting Dokkum tot en met fam Ludema Tichelwei.

Opbrengst: dorpshuis de Tarin te Oostrum

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met Elly Buist 518306