De Brandwondencollecte heeft in Oostrum vorige week 130,55 euro opgeleverd, vorig jaar was dit: 160, 00 euro. Een verklaarbaar verschil: in het café van Klaske stond deze keer geen bus, de boerderijen van Mêdhûzen, Griene Wei, hier wordt toch wel gecollecteerd door Jouswier ben ik achter gekomen, vandaar dat ik hier deze keer niet ben geweest, alsmede de bewoners aan de Skiepereed, die heb ik in de bus van Ee laten doneren. Ooit heb ik zelf wel eens 200 euro opgehaald (2011), evenwel in Engwierum was het de laatste jaren ook minder qua opbrengst. Deze keer werd ik geassisteerd door Cecile Wagstaff.  Met schaarse momenten tot haar beschikking, is zij wel effectief aan de gang is geweest!.
Ik vind het altijd een gezellig rondje rond Oostrum, het is alleen altijd wel veel fietsen. Sommigen verwachten mij al….soms kom ik beladen met appels en peren weer thuis. Het geld is reeds bij  de bank gestort, de Brandwondenstichting te Beverwijk is er zeer blij mee.
                                                                                                             –
Met vriendelijke groet,
Jitske Hibma
                                                                                                             –
P.S.  Dank aan Hester voor het ophangen van de vlag