Vanwege het dorpsfeest te Oostrum 25 /26/27 juni komt er een groot zandpakket te liggen voor het
dorpshuis op het ijsbaan terrein. Het is de bedoeling dat dit zandpakket een week blijft liggen om beachvolleybal te spelen, in de
eerste week van juli. Het is misschien een mooie aanloop naar het beachvolleybal toernooi op de pier als je daar aan
meedoet. Hierbij een uitnodiging om bijvoorbeeld als gezin of samen met de buren een team van 4 mensen te vormen. Het is de bedoeling om op 1 juli de avond te houden van 18.00 uur tot 22.00 uur. Afhankelijk van de deelname/weer een vervolg op ?(laat het zand maar liggen)

Nivo: laag t/m 2e klasse(4 tegen 4), met gemengde teams.

OPGAVE,
naam van het team .
Spelregels Deelname aan de evenementen van Oostrumbeachvolley is ten alle tijde op eigen risico.
Een beachvolleybal team bestaat vier personen.
De grootte van het veld (twee speelhelften) is 7 bij 14 m en de nethoogte is hetzelfde als bij het zaalvolleybal.
2.25 m
Een wedstrijd bestrijkt 14 minuten. Net als bij het zaalvolleybal wordt volgens het Rally Point Systeem gespeeld.
Tijdens een set mogen er geen time outs aangevraagd worden. Er wordt om de 10 punten van speelhelft
gewisseld. Dit om elk team evenveel voor- en nadeel van zon en wind te laten hebben. De wisseling van
speelhelft moet zonder oponthoud worden uitgevoerd.
De minimale leeftijd van deelname is 12 jaar.

ft.vanbolhuis@knid.nl
0519518805
0633563033