In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Helaas komt het regelmatig voor dat er misbruik wordt gemaakt van de grasbakken. Er wordt dan niet alleen gras in gegooid, maar ook ander (grof) tuinafval. Hiermee komt de aparte verwerking van gras onder druk te staan en kan het plaatsen van grasbakken niet meer uit. Bovendien geeft het een rommelig aanblik voor de omgeving. Wij vragen alle gebruikers van de grasbakken alleen gras in de grasbak te doen. Ander tuinafval kunt u kwijt in de groene container. Grof tuinafval, zoals takken, kunt u gratis brengen op de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwald. Bij herhaaldelijk misbruik van de grasbak kan de gemeente besluiten om de betreffende grasbak te verwijderen. Helaas worden de nette gebruikers hiervan de dupe!!

Gooi dus alleen gras in de grasbak. Dank voor uw medewerking!