Tijdens de dodenherdenking is ook in Eastrum stilgestaan bij burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld omgekomen of vermoord zijn sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog.

Rond de klok van 10 voor 8 heet Roos, namens het dorpsbelang, iedereen welkom om samen stil te staan bij de oorlog waarin zoveel mensen overleden. We staan bij het monument van Keimpe de Vries, inwoner van Oostrum.  Hij werd opgepakt tijdens een staking, moest werken in Duitsland, waar hij overleed op 20 januari 1945. Hij is opnieuw begraven in Oostrum in 1951.

Er is een gedicht voorgelezen door 4 kinderen uit Oostrum, Theun, Amarins, Anouk en Sietske. Elly Buist heeft een prachtig bloemstuk gemaakt die Sjoukje bij het monument heeft neergelegd. Na de twee minuten stilte bedankt Roos iedereen voor de komst en inzet. Dat Keimpe en al die anderen niet worden vergeten.

Het voorgedragen gedicht:

Verzet je tegen onderdrukking
van mensen door mensen.
Is macht dan zo belangrijk,
zo belangrijk om iemand dood te wensen?

Verzet je tegen gedachten
dat je beter bent dan een ander.
Voel je niet verheven,
maar leef naast elkander.

Verzet je tegen oorlog.
Laat hem niet beginnen,
want hij kent alleen maar slachtoffers.
Niemand zal ooit winnen.

Verzetten tegen … het klinkt zo stoer:
achter een idee gaan staan.
Maar zou het niet beter zijn,
als het woord niet hoefde te bestaan?

Keimpe de Vries:  In robuust en sterk persoan. Striidzend foar freiheit en rjocht. Ynwenner fan Eastrum, die tidens de molkestaking yn april /maaie 1943 oppakt waard.

Dizze staking untstie net samar. It wie in gefolch fan yn maatregel die naam waard troch de besetter. Alle ald militairen moasten har frijwillich meldde foar kriigsgefangenskip. Hja waarden te wurk stelt yn Dútslân. Hjir wiene in soad Friezen it net mei iens. Yn Fryslân brúts op 30 april in wurkstaking út. “De Molkestaking”. Tidens dizze staking wiene der arbeiders by Wetsens die in fjildwachter yn de hân stutsen. Keimpe de Vries waard oanmerke as dieder. Hy waard oppakt op 1 maaie en krige fan de Kriegsrie, 10 jier tuchtstraf. Hy waard letter oerpleatst nei in Dúts kamp. Hy ferstoar yn Siegburg, Dútslân op 20 jannewaris 1945. Op 26 jierige leeftiid. En op’e nei begroefen yn 1951. Keimpe de Vries ; “Fallen yn’e striid tsjin unrjocht en slavernij, dat wy yn frede, foarrjocht en freiheit weitsje “