Een oproep aan alle dorpsgenoten om mee te doen aan de inzamelingsactie van blikjes en dopjes. De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk onderzoek voor hersentumoren.

Kijk voor meer informatie op de facebookpagina Blikje/dopje.  

De ingezamelde doppen en blikjes kunnen in een afgesloten plastic zak bij Mark en Elly in de houtopslag gebracht worden.

Hieronder het bijbehorende verhaal van Elly Leijstra v.d. Velde:

“Ik heb jullie hulp nodig…………

Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte, elk idee. Elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat zijn tot kleine en grootse dingen. Bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is. Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.

Het overkomt in Nederland ieder jaar vele mensen. Jaarlijks komen er ong. 1500 kwaadaardige hersentumorpatiënten bij en ong. 900 goedaardige hersentumorpatiënten. Dagelijks sterven er in Nederland 4 mensen door een hersentumor. Wekelijks 2 kinderen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. Daarom komt de Stichting STOPhersentumoren.nl in actie. We zamelen geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden.

Stichting STOPhersentumoren.nl moet ieder jaar vele beloftevolle onderzoeksprojecten afwijzen wegens gebrek aan inkomsten, ook al zijn ze door de wetenschappelijke adviesraad goedgekeurd. Help je mee om deze onderzoeken ook gefinancierd te krijgen?

Mijn verhaal

Ik ben Elly Leijstra v.d Velde moeder van drie kinderen en oma van drie prachtige kleinkinderen. Nu bijna twee jaar geleden kreeg ik en samen met mijn gezin de diagnose hersentumor. Mijn leven en dat van mijn gezin krijgt een drastische wending. Ik beland samen met mijn partner in een rollercoaster van verdriet, boosheid en ellende. Je leven staat op zijn kop, van de een op de andere dag.

Je leeft in angst de eerst volgende periode, je leeft in onzekerheid. Deze onzekerheid doet je wankelen en beseffen dat er vanaf die tijd een leven voor de tumor is en nu een leven met tumor. Deze onzichtbare tumor die zich als een spinnenweb gedraagt, beheersen mijn leven en dat van mijn naasten. Het leren accepteren van dit monster in mijn hoofd daar heb ik de meeste moeite mee. Het monster in mijn hoofd neemt langzaam mijn leven over. Ik heb een spinnenweb die op plaatsen woekert waar ze niet kunnen opereren, dat is vreselijk als je dat hoort. Mijn tumor is erg complex, ik ga voor mijn behandeling naar het schedelbasisteam in Leiden. Om meer te weten te komen over mijn soort tumor is er veel geld nodig. Ik heb daarom deze actie op touw gezet.

Deze actie is voor meer onderzoek naar meningeoom zo heet mijn monsters in het hoofd.

Mijn actie is het inzamelen van Blikje/dopjes. Ik hoop dat heel Nederland mee spaart deze actie oppakt. Mijn streef bedrag is 200.000,00 euro. Een onderzoek op starten en onderhouden kost veel geld. Maar mijn allergrootste wens is dat heel Nederland dopt voor het goede doel Stichting STOPhersentumoren.nl t.b.v Meningeoom onderzoek

Het streven is dat er meerdere keren per jaar inzameldagen komen. Op deze dagen kunnen mensen hun Blikjes/dopjes inleveren. Om dit te realiseren heb ik inzamelplekken nodig.

Maar ook jij kunt iets betekenen in je eigen omgeving?

Word inzamelpunt, een ijzerhandelaar bij je uit de buurt wil vanaf 100 kilo je doppen wel inzamelen. Zo steun je mijn goede doel. Meer onderzoek naar STOPhersentumoren.nl

 

Ik hoop op jullie steun,

Groet Elly Leijstra”