Wist u dat… Zomer 2015

 • Reinder en Wieke dit jaar alweer 55 jaar getrouwd waren? Het is alweer een tijdje terug maar hierbij nog onze wel gemeende felicitaties.
 • Jannie beppe is geworden van Riemer op 18 april van dit jaar copy of Google Drive? Tige lokwinske!
 • De familie Raap de bezorging van de kranten heeft overgenomen van Alwin Buist?
 • Er veel klachten over hondenpoep zijn binnen het dorp 페북영상? Ook de ijsbaan is geen hondenuitlaatplaats. Mocht de hond daar onverhoopt toch poepen dan graag de poep meenemen.
 • Het reglement voor het crossen op de site staat Download WonderBoy InMonsterland?
 • Bernard en Lisette pake en beppe zijn geworden van Felix Jan? Hij is geboren op 21 april en de zoon van Theodoor en Maria Keizer in Amsterdam 라즈베리파이 커널. Van harte gefeliciteerd!
 • Hans en Marieke zijn getrouwd op 29 mei? We wensen jullie samen een lang en gelukkig leven.
 • Er weinig animo was voor de himmeldei op 25 april download utck? Maar dat het dorp toch heel schoon is? Voor volgend jaar hopen we op iets meer deelname!
 • Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d The most common love. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang? Bellen mag ook! Ook wist u datjes zijn welkom!
 • Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is Ha machi like? Graag bij overmaken naam en adres vermelden!
 • Wist u dat voor abonnees op de Dokkumer bezorging mogelijk is? Dan krijg je de krant op dinsdag- en vrijdagmorgen vroeg in de bus, via de krantenbezorger Download Jurassic World Alive. Via de post gebeurt dat steeds een of twee dagen later. Even een telefoontje plegen naar: 088-8002004 (bezorging Nieuwe Dokkumer Courant)