Wist u dat… Winter 2015

Wist u dat…

De mooie gezichts bepalende oude perenboom op de Terpleane 5 helaas is omgewaaid?

Edwin terug is in Oostrum samen met Amy en Sepp Download Windows 10 right away? Alle drie welkom en veel woonplezier!

Froukje en Patrick de nieuwe bewoners zijn van de Skoallestrijitte 1? Van harte welkom en veel woongenot in Oostrum free proxy.

Meine en Meino weer pake en beppe zijn geworden? Emmie is op 8 januari bevallen van een dochtertje genaamd Lycke.

Dat er tijdens Oud & Nieuw een gezellig feestje is georganiseerd in de Tarin en dat dit zeker voor herhaling vatbaar is 웹 로직 8.1? Organisatie bedankt!

Dat we (ondanks de positieve stemming tijdens de jaarvergadering 2014) toch maar 1 aanmelding ontvangen hebben voor de dorpstuintjes Download zero irc? Wij dus genoodzaakt zijn om dit mooie project in de kiem te smoren?

Dat er op maandag 23/2 een schaatsuitje georganiseerd wordt door de ijsbaanvereniging als er deze winter niet op onze eigen ijsbaan geschaatst kan worden 영영사전?

Marieke eventjes van de Ford Fiësta een botsauto wilde maken?

Willem van der Zwaag het ’s ochtends en ’s middags weer erg druk heeft met het jongvee Download scp 173?

Tineke Iedema op 15 januari Sarah heeft gezien? Gefeliciteerd!

Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is Download the privacy training video?

De kerstbomenactie van de gemeente 26 kerstbomen heeft opgebracht?  Alle kinderen die