Wist u dat…

 • de VAN ONS deze keer wel erg laat is waardoor het ‘ nieuws’ niet allemaal meer heet van de naald is?
 •  op 11 september Feline is geboren? Johan en Sanne veel geluk met jullie dochter!
 •  er weer veel snoep is opgehaald met Sint Maarten?
 • Pieter Tjeerdsma zo fanatiek is met vissen dat hij geen tijd heeft voor een hapje en een drankje, maar hierdoor wel de beker heeft gewonnen?
 • de nieuwe website in de lucht is?
 • muizen op de Terpleane tegenwoordig ook digitaal willen zijn?
 • dat we gezellig hebben gegriezeld in de kerk? Foto’s op de site!
 • Liesbeth Wienia bij de bingo met opzet de stofzuigrobot van Daphne heeft meegenomen?
 • Baukje en Irma, Wietze en Nynke zijn verhuisd en nu in Dokkum wonen? Veel geluk!
 • nieuwe bewoners op de Skoallestrjitte zijn komen wonen? Hans Wielstra en Marieke Folbert welkom!
 • Anna Gea en Sjoerd Melle dit seizoen de creatieve club doen op dinsdagavond en Gosse en Baukje de jongste groep op maandag?
 • Gerbrich en Jacqueline hun rijbewijs hebben gehaald? Gefeliciteerd!
 • er op oudejaarsavond een vrouw door een inwoner van het dorp is betast in het café?
 • er in het dorp een illegale dart competitie is gestart?