Wist u dat… Augustus 2016

WIST U DAT…

Op de websitepagina http://www.decentraleas.nl/assets/pdf/Tracekaart/A2_kaart_CA_1mrt.pdf  informatie is te lezen over de centrale as Berrygood?

O.a. De Trekweg en de Harddraversdijk worden aangesloten op het nieuwe tracé. Een nieuwe verbindingsweg aan de westzijde van De Centrale As verbindt de Harddraversdijk met de noordelijke rondweg

Er weer een aantal geslaagden in ons dorp zijn 백세 인생 다운로드? Renske, Arjen Raap, Alwin, Anna Tjitske, Auke Siebren, allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde diploma.

Edwin en Amy een dochtertje en Sepp een zusje heeft gekregen Fallen bird? Ze is geboren op 5 juli 2016 en ze heet Mila Sofie. Van harte gefeliciteerd.

Op de website informatie staat over de werkgroep Féste Grûn Dongeradeel Water lily download of the humidifier Ash? Deze informatie gaat over de gasboringen. Wij hebben ons net als een aantal andere dorpen inmiddels aangesloten bij Féste Grûn. Evt. verdere info bij DB 맥스틸 다운로드. Tevens wat informatie bijgevoegd bij deze VAN ONS.

De DVD van de reünie 1997 zoek is? Heeft iemand deze nog in zijn bezit? Sjoukje Kramer wil hem graag terug epc 다운로드.

Jouke Ferwerda tijdelijk in Canada woont?

Dat een aantal kinderen uit het dorp een leuk uitje hebben gehad naar het blote voeten pad?

Er actie gaande is rond “de piip” van de steenfabriek download nprotect keycrypt v6.5? De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van €75000,00.

Wanneer iemand nog een leuk idee heeft voor een activiteit o.i.d. dit kan mailen aan de secretaris van dorpsbelang 극한직업 영화 다운로드? Bellen mag ook!

Dat de contributie voor Dorpsbelang voor een gezin €17,50 en voor 18+ en alleenwonenden €12,50 per jaar is? Graag bij overmaken naam en adres vermelden 당나귀 1.48 다운로드!