Reglement crossen op de ijsbaan

 • Het crossen op de ijsbaan is volledig op eigen risico.
 • Het is tevens de verantwoordelijkheid van de crossers om zelf de baan vooraf te inspecteren en ervoor zorg te dragen dat er op een verantwoorde manier kan worden gereden. Dit ook als het gaat om obstakels op de baan en eventuele toeschouwers Autodesk inventor 2017.
 • Het crossmateriaal moet worden voorzien van deugdelijke dempers.
 • Crossen is alleen toegestaan, als de baan hiervoor geschikt is. Bij een vochtige of natte baan wordt dit mede beoordeeld door een van de bestuursleden van de ijsbaanvereniging of vereniging dorpsbelangen 귀환마도 다운로드.
 • De baan moet na het crossen door de betrokkenen worden hersteld. Dit betekent aanvullen van de crossbaan in ieder geval aan het einde van het seizoen, voordat deze onder water wordt gezet countdown timer.
 • Crossen mag op de buitenste ring van de baan (tot maximaal 4 meter van de buitenkant van de ijsbaan). Dus niet rijden op het binnengedeelte 리미트 브레이커 다운로드. Dit wordt o.a. voor kaatsen en volleybal
  gebruikt.
 • Het uitzetten van de baan gebeurt door de crossers zelf en wordt na afloop weer opgeruimd i.v.m 모바일 이미지 다운로드. maaien en dergelijke.
 • Crossen is toegestaan op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur, mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
 • Zonder getekende verklaring “Aanvaarden verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij crossen op het ijsbaanterrein in Oostrum” is crossen op het ijsbaanterrein niet toegestaan Boggle Hero! Deze verklaring is te verkrijgen bij Mark Buist of bij Romke Hekstra. Daarnaast is deze ook hier te downloaden: ‘Verklaring aansprakelijkheid crossen
 • Indien een minderjarige wil crossen op de ijsbaan, dient de verklaring “Aanvaarden verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij crossen op het ijsbaanterrein in Oostrum” te worden getekend door de ouders/verzorgers van de minderjarige crosser 테스트 드라이브 언리미티드 2.

Bestuur ijsbaanvereniging Nooitgedacht
Bestuur dorpsbelangen Oostrum
31-03-2015

 

Klik hier om het regelement in PDF te downloaden: Reglement crossen op de ijsbaan