Oud papierrooster 2019

Namens het bestuur van dorpshuis de Tarin willen we de dorpsbewoners bedanken voor het aanleveren van het papier en de inzet van de vrijwilligers om het oud papier in de container te brengen 윤재성 영어 무료.
Graag het oud papier compact aanleveren in verband met de ruimte in de container.

12  januari                           Johannes v 또 오해영 13화. Slooten en Lolke Johannes/Baukje Kramer
9 maart                               Gosse Ferwerda en Peter Drolinga (kar)
11 mei                                  Mark Buist en Bert Zijlstra (kar)
13 juli                                   Sape/Elly (kar) en Dirk Jan/Hester Boersma
14 september                    Edwin Visser (kar) en Johan Geertsma          
9  november                    Ulbe v.d 이누야샤 더빙. Wal (kar) en Yde Henk Raap

Reserves:  Willem Molenbuur 518321, Sjoerd Melle Heeringa ,Meine vd. Veen , Romke Hekstra.

Bij verhindering onderling ruilen 경복궁 다운로드!

Route: J. Holman Grienewei 1 tot en met Wesseling op nr. 9;
Sanewei fam Boersma, Skiepereed  Wietse Terpstra, Marten Wiersma en Rotteveel 경기도서체 다운로드.
Richting Dokkum tot en met fam Ludema Tichelwei.

Opbrengst: dorpshuis de Tarin te Oostrum

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met Elly Buist 518306