Ook dit jaar 9 oktober t.e.m. 15 oktober, hebben Anna-Gea en ik weer gecollecteerd in Oostrum e.o., een bus bij Klaske in het café. Het weer was prima, al een beetje fris geworden. We konden 130,75 euro naar de bank toe brengen.
Benadrukt zij nogmaals dat de kracht van een collecte hierin in schuilt: als een ieder 0,50 – 1 euro zou doneren wat zou dan de opbrengst worden?
Tel uit uw winst. De opbrengst van deze landelijk gehouden collecte wordt gebruikt voor verbeteringen van verbandkamers, divers onderzoek, enz.:
Hartelijk bedankt voor uw gift namens de
Nederlandse Brandwonden Stichting
Jitske Hibma