Expositie “Weg van lijden”, zaterdag 15 maart en zondag 16 maart in de Sint Nicolaaskerk te Oostrum

Op zaterdag 15 maart organiseert de Stichting Alde Fryske Tsjerken een excursie naar de Sint Nicolaaskerk in Oostrum. Tegelijkertijd zijn er dan een aantal kunstwerken te bezichtigen van  papierkunstenaar Lisette Durenkamp.

De expositie kreeg als titel mee: Weg van lijden. Dit kan op verschillende manieren gelezen worden, als verschillende vormen van lijden.De ruimte van de kerk heeft ze hierbij als uitgangspunt genomen. Het koorgedeelte, vanouds een heilige plek, inspireerde haar tot het maken van een metershoge installatie van handgeschept papier en klei. De westzijde van de kerk symboliseerde vroeger de donkere krachten, het kwaad. Hier zijn drie kleinere beelden geplaatst die lijden verbeelden.Wegen van lijden. Er is niet één weg. Iedereen kan hierbij zijn eigen associaties hebben.

Als papiermaker werkt Lisette Durenkamp met handgeschept papier, soms gecombineerd met andere materialen. Het religieuze speelt een belangrijke rol in haar werk. Dit maakt dat haar beelden goed tot zijn recht komen in een ruimte met een verstilde sfeer. Meer informatie kunt u vinden op www.lisettedurenkamp.nl.

Op zaterdag 15 maart staat de kerk zelf centraal en is open van 12.30 – 17.00 uur. Op zondag 16 maart is de kerk open van 14.00 – 17.00 uur en ligt de nadruk op de expositie. Er is koffie en thee. Beide dagen is Lisette Durenkamp zelf ook aanwezig. Tot 18 april is de tentoonstelling op eigen gelegenheid te bekijkenDe sleutel van de kerk kan men afhalen bij Lisette Durenkamp, Terpleane 2, schuin tegenover de kerk (tel. 06 – 22 62 16 72).