Dorpsbelang

코난쇼

Dorpsbelang en Contributies

Voorzitter : Paul Graeper
Secretaris: Geartsje de Boer
Penningmeester: Sytske Huisman
Leden : Baukje Kramer 

Contributie per jaar: 

Voor gezin: € 17,50
Alleenstaand en 18 jr Family download this. en ouder: € 12,50

Bankrekening nr. NL06RABO0346168406

Offline