Dodenherdenking

mei 5, 2015 0

Tijdens de dodenherdenking is ook in Eastrum stilgestaan bij burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld omgekomen of vermoord zijn sinds het uitbreken van de…

‘Ie en Waadrintocht’

januari 31, 2015 0

Op zaterdag 30 Mei 2015 zal voor de vierde keer  de Ie en Waadrintocht worden gehouden vanuit Metslawier. Tevens organiseert Sportstichting Metslawier e.o deze dag de 59 ste Oostdongeradeel wandeltocht ( 5 en 10 km).…

De Brandwondencollecte heeft in Oostrum vorige week 130,55 euro opgeleverd, vorig jaar was dit: 160, 00 euro. Een verklaarbaar verschil: in het café van Klaske…

Wist u dat… najaar 2014

oktober 7, 2014 0

Martje van der Veen binnenkort haar ”sinniche” woning in Oostrum gaat verruilen voor de Sinne in Dokkum? Vanaf deze plaats groet Martje alle Oostrumers! Wij…